Er wordt hard gewerkt in en aan ’t Gasthoês. Na de aanstelling van Janneke als interim-directeur begin juli, hebben er zowel voor als achter de schermen allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden. Er wordt van alle kanten hard gewerkt om in september 2020 het nieuwe theaterseizoen succesvol te kunnen starten. 

 

Behind the scenes: organisatie en exploitatie

Bij een nieuw cultureel centrum hoort uiteraard een beheersorganisatie. Het opstellen hiervan is een bezigheid die achter de schermen veel tijd vergt en waar al veel uren aan besteed zijn. De beheersorganisatie moet worden opgezet in de vorm van een stichting of bv met daarbij horende juridische documenten als statuten, governance code en een huur- en exploitatieovereenkomst. Naar verwachting wordt het voorstel voor de beheersorganisatie begin/half november aan het college B&W voorgelegd.

Naast een plan voor een beheersorganisatie is er een horecaplan opgesteld. Op zowel conceptueel als organisatorisch vlak heeft Janneke gesproken met diverse partijen over de mogelijke invulling van de horeca. Er wordt tevens onderzocht of een filmfunctie binnen ’t Gasthoês haalbaar is. Het zou toch enorm gaaf zijn om een bioscoop in Horst te hebben?! Wanneer een filmfunctie in ’t Gasthoês gerealiseerd zou worden, kunnen we lokale filmmakers een podium bieden en unieke art house films laten zien. Daarnaast zouden we de mogelijkheid creëren om een secundaire bioscoop te huisvesten, waar we bioscoopfilms zes weken na de premièredatum kunnen laten zien.

Cultuur verdient een podium en daarom kijken we momenteel samen met Herberg de Troost hoe we de culturele programmering in kunnen gaan vullen. Ons doel is om bij het opstellen van de culturele programmering de nadruk te leggen op innovatie, educatie en talentontwikkeling. Culturele verbreding en verbinding staat daarbij voorop. Bij zowel de invulling van de culturele programmering als het creatieve proces om ’t Gasthoês om te toveren naar de herberg die we met z’n allen voor ogen hebben, zullen we nauw samen blijven werken met Herberg de Troost.

 

Het gebouw: verbouwing, inrichting en openbare ruimte

Sinds deze zomer is er flink wat bedrijvigheid in, op en rondom ’t Gasthoês. De renovatie, die momenteel in volle gang is, wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Wijnen Bouw Horst, Van Tilburg Energie Design en Elektro Van Berlo.

’t Gasthoês als hoêskamer van Hôrs: een prachtig motto dat mede door middel van het interieur geconcretiseerd gaat worden. De projectgroep, bestaande uit een binnenhuisarchitect, een aantal gebruikers van ’t Gasthoês en een aantal experts op gebied van interieur, houdt zich bezig met de inrichting van de verschillende ruimtes die het concept gaan uitdragen. De beeldbepalende ruimtes zijn onder andere de bibliotheek, het horecagedeelte, de foyer, Omroep Horst aan de Maas en de theaterzaal.

Niet alleen in en op ’t Gasthoês is van alles gaande, ook rondom ’t Gasthoês staat het een en ander te gebeuren. Bij het vernieuwende concept van ’t Gasthoês hoort uiteraard ook een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Eind dit jaar zal het definitieve plan gereed zijn, waarna er na carnaval 2020 gestart wordt met de werkzaamheden. Zo zal ’t Gasthoês na de zomer van 2020 goed vindbaar en bereikbaar zijn voor haar bezoekers. ’t Gasthoêsplein wordt getransformeerd tot het derde plein van Horst centrum. In het ontwerp voor dit plein zijn duurzaamheidaspecten meegenomen als waterinfiltratie, hittestress en klimaatadaptatie.

Kortom: Er zijn een hoop zichtbare en onzichtbare ontwikkelingen. We zijn optimistisch gestemd om in september 2020 een volop functionerende organisatie en exploitatie te zijn. We houden jullie uiteraard op de hoogte, dus houd onze website en social media in de gaten!