Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas gaat BLM Wegenbouw wegwerkzaamheden
uitvoeren aan de omgeving rondom ’t Gasthoês. Met deze bewonersbrief informeren wij u over de
voornaamste praktische zaken.

Start werkzaamheden Cultuurplein ‘t Gasthoês
De werkzaamheden aan fase 1 kabels en leidingen zijn inmiddels vergevorderd. Vanaf donderdag
27 februari (na carnaval) start BLM Wegenbouw met de werkzaamheden aan fase 2 van het
Cultuurplein. In het kaartje bij deze bewonersbrief ziet u het werkgebied van fase 2. In de periode
voor de carnaval zal BLM al voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Er wordt gestart met het
verwijderen van groenvoorzieningen en straatmeubilair. Ook gaat BLM een keetvoorziening
plaatsen aan de Doctor van de Meerendonkstraat.

Bereikbaarheid
De Gasthuisstraat en het Kuijperplein worden vanaf 27 februari afgesloten voor verkeer vanaf de
Kranestraat tot en met de Linnenstraat. Ook het Sint Antoniuspark is niet meer bereikbaar vanuit
de zijde van ’t Gasthoês. Aanwonenden kunnen te allen tijde hun woning bereiken via bestaande
en nieuwe voetpaden of via een tijdelijk pad van loopschotten.

Sint Antoniuspark
De bewoners van het Sint Antoniuspark krijgen een tijdelijke doorgang aan de Venloseweg. Op
deze wijze is de toegankelijkheid met de auto in het Sint Antoniuspark mogelijk.

Kuijperflat
Vanaf 27 februari wordt ook de parkeerplaats van de Kuijperflat afgesloten voor verkeer. Wij
verzoeken aanwonenden op donderdag 27 februari vóór 7:00 uur ‘s morgens de auto op een
andere plek te parkeren in verband met de werkzaamheden aan de parkeerplaats. Na het
gereedkomen van fase 2 (begin juni) zijn de parkeerplaatsen naast de Kuijperflat weer
beschikbaar.

Bouwkundige vooropname door Vermeer Expertise
Direct aanwonenden aan het werkvak worden door Vermeer Expertise benaderd voor deelname
aan een bouwkundige vooropname. Bij een bouwkundige vooropname wordt de bouwkundige
staat van woningen vastgelegd.

In opdracht van BLM verzorgt Vermeer Expertise een buitenopname van alle direct aangrenzende
woningen. Voor het uitvoeren van een binnenopname is toestemming benodigd, direct
aangrenzende bewoners worden hiervoor door Vermeer Expertise per brief geïnformeerd.

Afval inzameling
Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / afval / container aan de weg zetten zoals
u dat gewend bent. BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de
containers. Vermeld hierbij uw huisnummer en straatnaam duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer.
Mocht u hiervoor een sticker nodig hebben dan kunt u deze afhalen op de gemeentewerf aan de
Americaanseweg 43 te Horst in overleg met Vera van Huet (v.vanhuet@horstaandemaas.nl).
Vera is eventueel ook te bereiken op telefoonnummer 077-4779539. U dient uw afval uiterlijk vóór
7.00 uur ‘s morgens aan te bieden.

Projectinformatie
BLM houdt u digitaal op de hoogte over de voortgang van het werk. Download de gratis ‘BLM
Wegenbouw App’ in de Appstore of Playstore en blijf op de hoogte van voortgang en actualiteiten
rondom Cultuurplein ’t Gasthoês. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website van ’t
Gasthoês: www.gasthoes.nl/nieuws