Hobbygilde Horst

Voorzitter Jos Weijs aan het woord

Hobbygilde Horst

Voorzitter Jos Weijs aan het woord

Wat doet het Hobbygilde Horst?

 Het Hobbygilde Horst is een stichting die mensen van 55+ de gelegenheid biedt om creatief bezig te zijn. Denk daarbij aan schilderen, beeldhouwen en keramiek, maar ook bijvoorbeeld kaarten maken. Daarnaast bieden we meerdere talencursussen aan, is er ook de mogelijkheid om te bridgen en zelfs sporten behoort tot ons aanbod. Alle cursussen worden gegeven door vrijwilligers, mensen die het creatief bezig zijn eigen hebben gemaakt vanuit hun eigen hobby of bijvoorbeeld oud-docenten. Ons bestuur bestaat uit zes mensen, mijn rol daarin is voorzitter. Het bestuur bepaalt welke activiteiten we aanbieden, regelt de accommodatie en zorgt bijvoorbeeld ook voor de juiste materialen bij de juiste cursus.

“Mensen kijken uit naar het wekelijkse contact met hun groep van het hobbygilde en ik denk dat het mooi is dat wij hen dit kunnen bieden.”

Het hobbygilde is er niet alleen om mensen activiteiten te bieden maar heeft ook als belangrijke functie om mensen contact met anderen te bieden. Mensen kijken uit naar het wekelijkse contact met hun groep van het hobbygilde en ik denk dat het mooi is dat wij hen dit kunnen bieden.

In het oude Gasthoês hadden we vier kleine lokaaltjes tot onze beschikking en een wat grotere ruimte voor onze 3D-activiteiten. In het nieuwe Gasthoês krijgen we vaste ruimtes voor creatieve activiteiten en is er de mogelijkheid om kleinere ruimtes te huren voor bijvoorbeeld talencursussen. Hierdoor kunnen we soepel inspelen op het nieuwe concept van ’t Gasthoês, namelijk als verenigingen samenwerken binnen ’t Gasthoês.

’t Gasthoês als cultureel broeinest

“Ervaringen kunnen gedeeld worden, mensen kunnen samen deelnemen aan activiteiten. Dan wordt het echt ‘ons nieuwe Gasthoês’!”

Het oude Gasthoês was een gebouw dat ruimte bood aan clubs en verengingen. Iedereen had er zijn eigen ruimte. Je kwam binnen, ging zo snel mogelijk naar je eigen ruimte, de deur ging dicht en aan het einde van je activiteit ging je zo snel mogelijk weer naar buiten. Alles was een beetje ‘kruip door, sluip door’, als je maar niet opviel. Ik denk dat het nieuwe Gasthoês juist een ontmoetingsplek gaat worden waar mensen samenkomen en contact met elkaar hebben. Ervaringen kunnen gedeeld worden, mensen kunnen samen deelnemen aan activiteiten. Dan wordt het echt ‘ons nieuwe Gasthoês’!

Ik zie met de komst van het nieuwe Gasthoês een prachtige kans voor veel nieuwe samenwerkingen: bijvoorbeeld het hobbygilde met de bibliotheek of de Muzikantine. Ik zie bijvoorbeeld voor me dat de bieb dan voor de faciliteiten zorgt, wij voor de mensen en zo kan een bijzondere wisselwerking ontstaan. Ook de mengeling tussen jong en oud kan zo meer tot stand komen. Het moet echt een cultureel broeinest worden.

Een toevoeging voor de gemeente Horst aan de Maas

 Ik denk dat ’t Gasthoês echt een toevoeging wordt voor de gemeente Horst aan de Maas, een aanvulling op de mfc’s in de kernen, mede door de grotere capaciteit van de grote zaal. Ik stel me voor dat er straks iedere maand een goede productie wordt neergezet en daarnaast ook kleinere dingen als een boekpresentatie bijvoorbeeld.

“We zijn daarin uniek en dat moeten we met z’n allen gaan uitdragen.”

Daarmee moet ’t Gasthoês een aantrekkingskracht krijgen op basis van haar culturele programma. We zijn daarin uniek en dat moeten we met z’n allen gaan uitdragen. Niet alleen de mensen uit het dorp maar uit de hele gemeente en zelfs regio moeten straks die culturele activiteiten gaan bezoeken.

“Het bezoeken van culturele activiteiten verbindt, stimuleert en inspireert mensen.”

Een plek die staat voor ontmoeting

 ’t Gasthoês moet straks een plek worden die staat voor ontmoeting. Dan kun je er ook ’n kopje koffie krijgen, een ontbijtje eten en daarbij anderen treffen. Of combineert een bezoek aan de bieb met het drinken van een kopje koffie. Wellicht krijgt zoiets een repeterende werking en ga je wekelijks dezelfde mensen ontmoeten. Met name voor ouderen kan ’t Gasthoês een fijne ontmoetingsplek worden en de strijd aangaan met eenzaamheid. Ik ben sowieso van mening dat het bezoeken van culturele activiteiten mensen verbindt, stimuleert en inspireert. Door een cultureel programma voor alle leeftijden te maken wordt ook de jongere generatie aangesproken. Als je kijkt naar producties als Tommy in ut plat of The Passion dan zijn dat echt activiteiten voor alle leeftijden. Muziek verbindt en is voor alle leeftijden!

“De kern voor het succes van het nieuwe Gasthoês is het culturele programma.”

’t Gasthoês moet de komende jaren vorm gaan krijgen en straks een podium worden waar de Horstenaar zijn cultuur kan opsnuiven. Dit kan zijn in de vorm van de liedjesavond voor carnaval, concerten, producties maar ook optredens van fanfares en zangkoren. De kern voor het succes van het nieuwe Gasthoês is, mits het eenmaal goed gaat draaien, het culturele programma.

Jos Weijs

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?