De Muzikantine

Projectmedewerker Marlou Vullings aan het woord

De Muzikantine

Projectmedewerker Marlou Vullings aan het woord

Kun je kort iets over jezelf en de Muzikantine vertellen?

 Mijn naam is Marlou Vullings en ik ben, samen met Marion Steeghs, projectmedewerker van de Muzikantine. De Muzikantine is een overkoepelende organisatie voor popmuziek in Horst aan de Maas. Horst wordt niet voor niks het Popdorp van Limburg genoemd! De rol van de Muzikantine is met name verbinden, ontwikkelen en faciliteren. Van projecten tot educatie. We dragen graag bij aan het muziekklimaat in de gemeente. Dit doen we door muzieklessen te faciliteren, muzikanten te stimuleren en volledig ingerichte ruimtes (in ‘t Gasthoês) aan te bieden zoals repetitieruimtes, leslokalen en workshopruimtes.

“De kracht ligt in de openheid van het nieuwe culturele centrum.”

Wij staan voor samenwerking. We creëren kruisbestuiving tussen de muzikanten en dat zorgt weer voor nieuwe inspiratie. En dat is volgens mij waar men in het nieuwe Gasthoês ook naartoe wil. De kracht ligt in de openheid van het nieuwe culturele centrum; daarmee wordt een bepaalde laagdrempeligheid gecreëerd wat ’t Gasthoês voor iedereen maakt.

“Ontmoetingen leiden tot nieuwe inspiratie, zowel op kleine schaal binnen de Muzikantine als grootschaliger in het Gasthoês tussen de verschillende verenigingen.”

Ik zie de Muzikantine als een soort van ‘third place’, een plek waar je muziek gerelateerde dingen kunt doen die je misschien thuis op je zolderkamertje ook had kunnen doen maar dan beter gefaciliteerd. Doordat het Gasthoês straks optimaal verbouwd is, kan ons concept nóg beter van de grond komen. Door als muzikanten samen te werken en te jammen, komt elke individuele muzikant beter tot zijn recht. Ontmoetingen leiden dan inderdaad tot nieuwe inspiratie.

Een meerwaarde op organisatorisch vlak

“Iedereen kent elkaar en het vernieuwde Gasthoês biedt ons straks handvaten om nog beter samen te werken.”

’t Gasthoês was aan vervanging toe, dat zagen wij ook. De indeling van de ruimtes kon beter en ook zaken als klimaatbeheersing moesten aangepakt worden. Als we straks weer in ’t Gasthoês zijn gevestigd hebben we ook betere aansluiting op de algemene ruimtes. Bij de Muzikantine hebben we al de hele dag ‘reuring’, ik denk dat ook het geval gaat zijn in het gehele Gasthoês.

We werken al samen met Omroep Reindonk, bibliotheek Horst en bijvoorbeeld ook Kukeleku. Iedereen kent elkaar en het vernieuwde Gasthoês biedt ons straks handvaten om nog beter samen te werken.

De Muzikantine is niet alleen iets van Horst maar ook van de andere kerkdorpen. ’t Gasthoês moet volgens ons een cultureel centrum worden dat wat toevoegt aan de multifunctionele centra in de andere dorpskernen van gemeente Horst aan de Maas. Zonder te concurreren met de andere centra, zonder de identiteit van de kernen op te geven kan ’t Gasthoês een waardevolle aanvulling zijn als sociaal cultureel centrum voor muziek (denk aan het bieden van grotere ruimtes etc.)

Een verlengstuk van Horst Centrum

“Zo wordt ’t Gasthoês écht voor alle leeftijden.”

Ik geloof dat ’t Gasthoês en haar omgeving een verlengstuk van het centrum kan worden. Als de plannen voor een autoluw plein rondom ’t Gasthoês gerealiseerd worden, wordt de aanloop naar ’t Gasthoês makkelijker. De bedrijvigheid van Horst Centrum komt dan meer deze kant op. Met Hof te Berkel in de achtertuin en de flat aan het Kuiperplein als buren kan ’t Gasthoês ook een toegevoegde waarde hebben als gemeenschapshuis. Zo wordt ’t Gasthoês écht voor alle leeftijden. Ik denk dat eventuele horeca de functie van ’t Gasthoês als huiskamer van Horst kan versterken, in het achterhoofd houdend dat het niet als concurrentie van, maar als aanvulling op de horeca aan het Wilhelminaplein moet fungeren. De toevoeging van een horeca uitbater in ’t Gasthoês mag niet ten nadele zijn van de huurders; ook voor hen moet het laagdrempelig blijven.

Marlou Vullings

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?