Voorzitter gezocht

Portefeuille Voorzitter

De stichting is op zoek naar een voorzitter die beschikt over een uitstekend netwerk in de culturele sector binnen Noord-Limburg en goed zicht heeft op (en zo nodig toegang heeft tot) relevante kringen in gemeenten en andere overheden. Daarnaast bezit de voorzitter verbindend vermogen en is hij/zij in staat om boven de partijen te staan, hij is hoeder van de Governance Code Cultuur.

De voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor de directie van de exploitatie BV. Hij/zij heeft regulier (en indien nodig incidenteel) overleg met de directie. Hij/zij is in staat om de onderlinge verhoudingen en kwaliteit van het bestuur en exploitatie te waarborgen. De voorzitter inspireert bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers met ondernemende ideeën.

Algemene taken voorzitter:

 • Coördineren en leiding geven aan het Bestuur.
 • Bewaken en afstemmen van activiteiten binnen het eigen werkgebied.
 • Werkt doorlopend aan het op een lijn krijgen van de diverse partijen in het eigen werkgebied.
 • Leidt bestuursvergaderingen.
 • Bewaakt een correcte besluitvorming met betrekking tot het informeren en adviseren van het stichtingsbestuur.
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten in het eigen werkgebied.

Een voorzitter beschikt, behalve over de eigenschappen die ieder bestuurslid nodig heeft, over onderstaande vaardigheden:
 

 • Heeft aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur binnen een organisatie waarin maatschappelijk ondernemen op de voorgrond staat.
 • Heeft ervaring met het leiden van vergaderingen.
 • Kan prioriteiten stellen.
 • Kan delegeren en taken verdelen.
 • Is besluitvaardig en kan besluitvormingsprocessen hanteren.
 • Heeft innoverend vermogen en visie en kan deze omzetten in concrete strategieën en doelstellingen.
 • Is resultaatgericht.
 • Is organisatorisch
 • Is omgevingsbewust, volgt relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze zo nodig in nieuwe beleidsvoorstellen.
 • Kan leiding geven aan een team met verschillende kwaliteiten.
 • Kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern).
 • Heeft ervaring in de omgang met de media.
 • Is in staat om een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden en wendt dit aan ten nutte van de beheerorganisatie.

Bent u geïnteresseerd in deze functie óf wenst u meer informatie over deze functie?

Neem dan contact op met Janneke Rijksen (interim-directeur) via telefoonnummer 06 – 83 16 14 93 of info@gasthoes.nl. De uiterlijke reactiedatum is 15 oktober 2020.

​Stichting exploitatie Cultureel Centrum`t Gasthoês zoekt leden voor haar stichtings-bestuur

In mei 2021 opent het gerevitaliseerde cultureel centrum `t Gasthoês haar deuren in Horst aan de Maas. Het betreft een uniek project waarbij comfort en duurzaamheid worden samengebracht en de karakteristieke eigenschappen van dit historische pand behouden blijven.

Het nieuwe Gasthoês biedt niet alleen onderdak aan veel verenigingen en maatschappelijke instellingen waar zij hun activiteiten kunnen uitoefenen. ’t Gasthoês wordt ook een fysiek middelpunt én katalysator voor innovatie van het culturele landschap in de gemeente Horst aan de Maas. Een plek die door velen wordt gezien als dé hotspot in Horst aan de Maas waar (culturele) ontmoeting, verbinding en verrijking centraal staan. Welkom in ’t Gasthoês!

Om deze ambitie waar te maken is Stichting Exploitatie Cultureel Centrum ’t Gasthoês op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester die hieraan hun steentje willen bijdragen. Bestuurders met hart voor de zaak en die zich bewust zijn van de maatschappelijke betekenis van een florerend sociaal-cultureel centrum. Het streven is om het bestuur in een later stadium uit te breiden met twee algemene bestuursleden. Deze functies worden ingevuld door het te vormen bestuur en een gebruikersoverleg.

Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken en het besturen van de stichting, besteedt het bestuur bij het uitoefenen van haar taken vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke positie van `t Gasthoês.

Algemene kwaliteiten van leden van het bestuur:

 • Affiniteit met muziek, toneel en andere culturele uitingen en met de maatschappelijke rol van cultuur in het algemeen.
 • Affiniteit met Horst aan de Maas en met de Limburgse identiteit.
 • Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, maatschappelijk leven in het algemeen en overheden, dat hij/zij met een daarop gebaseerde inbreng kan functioneren in het bestuur.
 • Een lid is kritisch en heeft empathisch vermogen, is een netwerker, teamspeler met een gezond gevoel voor humor en heeft relativeringsvermogen.

De zittingsduur van leden van het bestuur is drie jaar, waarbij de leden twee keer herbenoemd kunnen worden. De bestuurders ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuurstermijn start per 1 mei 2021. 

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?