Secretaris gezocht

Portefeuille Secretaris

 

Naast de algemene kwaliteiten voor bestuursleden bezit de secretaris over een ruime mate aan kennis en ervaring over het politiek-bestuurlijke klimaat. De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is de informatiebron voor de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen en vanuit de stichting.

De kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met het cultureel-maatschappelijk veld. Daarnaast beschikt hij/zij over een relevant verenigings- en vrijwilligersnetwerk in de regio Noord-Limburg met in het bijzonder de gemeente Horst aan de Maas. De secretaris heeft mede daardoor goede contactuele en representatieve vaardigheden en staat voor de belangen van de gebruikers binnen de beheersorganisatie.

Algemene taken secretaris:

 • Het opzetten en bijhouden van het archief.
 • Het voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter.
 • Het notuleren tijdens vergaderingen van het bestuur.
 • Het verzorgen van in- en uitgaande correspondentie.
 • De secretaris coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening/informatiestroom.

Een secretaris beschikt, behalve over de eigenschappen die ieder bestuurslid nodig heeft, over onderstaande vaardigheden:

 • Heeft aantoonbare bestuur- en/ of secretariële ervaring.
 • Kan goed plannen en organiseren.
 • Heeft aantoonbare ervaring in postbehandeling en archivering.
 • Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.
 • Kan besluitvormingsprocessen hanteren.
 • Kan gestructureerd notuleren en redigeren.
 • bewaakt de voortgang van processen, taken of activiteiten van het bestuur.

Bent u geïnteresseerd in deze functie óf wenst u meer informatie over deze functie? 

Neem dan contact op met Janneke Rijksen (interim-directeur) via telefoonnummer 06 – 83 16 14 93 of info@gasthoes.nl. De uiterlijke reactiedatum is 15 oktober 2020.

 

​Stichting exploitatie Cultureel Centrum`t Gasthoês zoekt leden voor haar stichtings-bestuur

In mei 2021 opent het gerevitaliseerde cultureel centrum `t Gasthoês haar deuren in Horst aan de Maas. Het betreft een uniek project waarbij comfort en duurzaamheid worden samengebracht en de karakteristieke eigenschappen van dit historische pand behouden blijven.

Het nieuwe Gasthoês biedt niet alleen onderdak aan veel verenigingen en maatschappelijke instellingen waar zij hun activiteiten kunnen uitoefenen. ’t Gasthoês wordt ook een fysiek middelpunt én katalysator voor innovatie van het culturele landschap in de gemeente Horst aan de Maas. Een plek die door velen wordt gezien als dé hotspot in Horst aan de Maas waar (culturele) ontmoeting, verbinding en verrijking centraal staan. Welkom in ’t Gasthoês!

Om deze ambitie waar te maken is Stichting Exploitatie Cultureel Centrum ’t Gasthoês op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester die hieraan hun steentje willen bijdragen. Bestuurders met hart voor de zaak en die zich bewust zijn van de maatschappelijke betekenis van een florerend sociaal-cultureel centrum. Het streven is om het bestuur in een later stadium uit te breiden met twee algemene bestuursleden. Deze functies worden ingevuld door het te vormen bestuur en een gebruikersoverleg.

Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken en het besturen van de stichting, besteedt het bestuur bij het uitoefenen van haar taken vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke positie van `t Gasthoês.

Algemene kwaliteiten van leden van het bestuur:

 • Affiniteit met muziek, toneel en andere culturele uitingen en met de maatschappelijke rol van cultuur in het algemeen.
 • Affiniteit met Horst aan de Maas en met de Limburgse identiteit.
 • Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, maatschappelijk leven in het algemeen en overheden, dat hij/zij met een daarop gebaseerde inbreng kan functioneren in het bestuur.
 • Een lid is kritisch en heeft empathisch vermogen, is een netwerker, teamspeler met een gezond gevoel voor humor en heeft relativeringsvermogen.

De zittingsduur van leden van het bestuur is drie jaar, waarbij de leden twee keer herbenoemd kunnen worden. De bestuurders ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuurstermijn start per 1 mei 2021. 

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?