Penningmeester gezocht

Portefeuille Penningmeester

 

De bestuursfunctie van penningmeester dient te worden vervuld door een spil in het culturele netwerk van Noord-Limburg. Voorop staat dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers. De penningmeester heeft financiële deskundigheid en ervaring, is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting en biedt inzicht in strategische implicaties voor de langere termijn.

De penningmeester heeft aantoonbare affiniteit met financiën, subsidieverstrekking en zich bewezen als financiële professional in het sociaal-culturele domein. Daarnaast heeft hij/zij een goed ontwikkeld gevoel voor de publieke sector en een gezonde kritische houding.

Algemene taken penningmeester:

 • Het (laten) voeren van de boekhouding;
 • (laten) beheren en verantwoorden kasgelden;
 • Het (laten) opstellen van financiële rapportages;
 • Levert gegevens aan voor het financieel jaarverslag van de stichting;
 • Het inzichtelijk bijhouden van een financieel archief;
 • Het (laten) afhandelen van de debiteuren en crediteuren administratie;
 • Afstemming met de gemeente aangaande exploitatiebijdragen en andere financiële zaken;
 • Het jaarlijks opstellen van de begroting en deze bewaken;
 • Het bewaken van de voortgang van overige financieel-administratieve taken en processen;
 • Bijhouden van de donateursadministratie;
 • Zorg dragen voor de afhandeling van (onkosten)vergoedingen.

  Een penningmeester beschikt, behalve over de eigenschappen die ieder bestuurslid nodig heeft, over onderstaande vaardigheden:

   

  • Beschikken over voldoende boekhoudkundig inzicht.
  • Beschikken over relevante fiscale kennis is een pre.
  • Heeft aandacht voor details; gaat nauwkeurig om met (financiële) detailinformatie en kan deze zo nodig op een overzichtelijke manier ordenen en beheren.
  • Is kwaliteitsgericht; streeft naar verbetering en borging van de kwaliteit van de financiële administratie en kan ten behoeve daarvan op een juiste manier omgaan met spreadsheets, database en boekhoudprogramma`s.

   Bent u geïnteresseerd in deze functie óf wenst u meer informatie over deze functie?

   Neem dan contact op met Janneke Rijksen (interim-directeur) via telefoonnummer 06 – 83 16 14 93 of info@gasthoes.nl. De uiterlijke reactiedatum is 15 oktober 2020.

    

   ​Stichting exploitatie Cultureel Centrum`t Gasthoês zoekt leden voor haar stichtings-bestuur

   In mei 2021 opent het gerevitaliseerde cultureel centrum `t Gasthoês haar deuren in Horst aan de Maas. Het betreft een uniek project waarbij comfort en duurzaamheid worden samengebracht en de karakteristieke eigenschappen van dit historische pand behouden blijven.

   Het nieuwe Gasthoês biedt niet alleen onderdak aan veel verenigingen en maatschappelijke instellingen waar zij hun activiteiten kunnen uitoefenen. ’t Gasthoês wordt ook een fysiek middelpunt én katalysator voor innovatie van het culturele landschap in de gemeente Horst aan de Maas. Een plek die door velen wordt gezien als dé hotspot in Horst aan de Maas waar (culturele) ontmoeting, verbinding en verrijking centraal staan. Welkom in ’t Gasthoês!

   Om deze ambitie waar te maken is Stichting Exploitatie Cultureel Centrum ’t Gasthoês op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester die hieraan hun steentje willen bijdragen. Bestuurders met hart voor de zaak en die zich bewust zijn van de maatschappelijke betekenis van een florerend sociaal-cultureel centrum. Het streven is om het bestuur in een later stadium uit te breiden met twee algemene bestuursleden. Deze functies worden ingevuld door het te vormen bestuur en een gebruikersoverleg.

   Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken en het besturen van de stichting, besteedt het bestuur bij het uitoefenen van haar taken vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke positie van `t Gasthoês.

   Algemene kwaliteiten van leden van het bestuur:

   • Affiniteit met muziek, toneel en andere culturele uitingen en met de maatschappelijke rol van cultuur in het algemeen.
   • Affiniteit met Horst aan de Maas en met de Limburgse identiteit.
   • Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, maatschappelijk leven in het algemeen en overheden, dat hij/zij met een daarop gebaseerde inbreng kan functioneren in het bestuur.
   • Een lid is kritisch en heeft empathisch vermogen, is een netwerker, teamspeler met een gezond gevoel voor humor en heeft relativeringsvermogen.

   De zittingsduur van leden van het bestuur is drie jaar, waarbij de leden twee keer herbenoemd kunnen worden. De bestuurders ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuurstermijn start per 1 mei 2021. 

   Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?