Over ’t Gasthoês

De huiskamer van Horst aan de Maas

Over ’t Gasthoês

De huiskamer van Horst aan de Maas

Ontwikkelingen rondom ’t Gasthoês

Het cultureel centrum wordt momenteel verbouwd tot een modern multifunctioneel centrum dat toegankelijk is voor alle inwoners van Horst aan de Maas. Er wordt een theaterzaal met 325 stoelen gerealiseerd welke past bij de vraag vanuit de gemeenschap. Op deze manier kunnen we het cultuuraanbod naar een niveau brengen dat past bij onze inwoners en culturele ambities. In het Gasthoês zal het horecagedeelte (de herberg) een nieuwe impuls krijgen en worden tot een plek waar bezoekers zich welkom voelen.

Het gebied rondom ’t Gasthoês wordt ook aangepast. De gebiedsontwikkeling rond ’t Gasthoês houdt onder meer in:

 • De aanleg van een plein tussen ’t Gasthoês en de Mèrthal.
 • De verbinding van de wijk Hof te Berkel met het centrum van Horst.
 • De inrichting van het openbaar gebied (aanleg van groen en parkeerplaatsen).

Een klankbordgroep met daarin bewoners, ondernemers en belanghebbenden (o.a. Zorggroep en Wonen Limburg) is betrokken bij het uitwerken van de inrichtingsplannen voor de omgeving.

Duurzame herinrichting van de omgeving

Naast de metamorfose van ’t Gashoês, wordt tevens de gehele omgeving opnieuw ingericht met het oog op een duurzame toekomst. Alles in het kader van Duurzaam++, dat wil zeggen: meer groen, een betere waterhuishouding en meer respect voor onze natuur. Tevens zullen diverse betrokken partijen in de directe omgeving gaan mee-ontwikkelen. 

Zo zal Café De Beurs haar pand gaan uitbreiden en er worden betaalbare appartementen gerealiseerd. Ook Wonen Limburg is bezig met ontwikkelingen in het plangebied en zoekt aansluiting bij de gemaakte plannen.

Tevens staan de volgende zaken nog op de planning of zijn reeds gerealiseerd:

  • Renovatie/verduurzamen 10 woningen st. Antoniuspark
  • Sloop 4 woningen en nieuwbouw 8 woningen
  • Renovatie Kuiperpleinflat
  • Herinrichting openbaar gebied omgeving Kuiperflat / Bakenshof o.a. parkeren

Een huiskamer voor iedereen

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een ‘herberg’ waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Een aantal vaste gebruikers van ‘t Gasthoês is verenigd in de zogenaamde Kopgroep. Die groep denkt samen met de gemeente na over de invulling van het nieuwe culturele centrum. Maar ’t Gasthoês biedt straks ook mogelijkheden voor de ‘losse‘ verhuur: ruimtes om te vergaderen, voor verenigingsactiviteiten of werkplekken voor (startende sociaal culturele) ondernemers.

In de Kopgroep werken samen:

 • De Zorggroep
 • BiblioNu
 • Omroep Reindonk
 • Koninklijke Harmonie Horst
 • Herberg de Troost
 • Balletschool
 • Muzikantine
 • KBO
 • Hobbygilde
 • Dorpsplatform Horst
 • Stichting Mèrthal
 • Centrum Management Horst.

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?