Rode Kruis

In gesprek met Jac Jeurissen

 Kun je kort iets over jezelf en het Rode Kruis vertellen?

Mijn naam is Jac Jeurissen en ik ben een van de locatiemanagers van het Rode Kruis in Horst aan de Maas. Ik ben binnen ons managementteam verantwoordelijk voor projecten en externe contacten. De kerntaak van het Rode Kruis is het verlenen van noodhulp aan de medemens. Denk hierbij aan eerste hulp bij evenementen maar ook aan hulpverlening bij rampen en het opleiden van mensen om hulp te kunnen verlenen of zichzelf te redden.

In Horst aan de Maas hebben we ons als Rode Kruis lange tijd ook gericht op de bestrijding van eenzaamheid door middel van sociale activiteiten. We organiseerden in elke kern van de gemeente wekelijks welfare activiteiten en hadden een telefooncirkel. Zo ook in het Gasthoês en in het vroegere Berkele Heem. Het Rode Kruis gaat zich echter focussen op haar kerntaak Noodhulp en heeft de sociale activiteiten overgedragen aan andere organisaties. Ik vind het belangrijk dat het vernieuwde Gasthoês ruimte biedt voor deze sociale activiteiten. Het café heeft een open karakter en juist dat maakt het aantrekkelijk voor zulke activiteiten. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, komen elkaar sneller tegen en kunnen op een ongedwongen manier deelnemen aan zo’n activiteit. Dat kan op een natuurlijke en spontane wijze.

Een van de welfaregroepen die zelfstandig verder gaat is tijdelijk gehuisvest in het Berkeltje en staat te poppelen om hun bijeenkomsten te kunnen verplaatsen naar het café van het Gasthoês. Het belooft een mooie en zeer geschikte ruimte te worden voor die sociale activiteiten. Daarnaast zijn er misschien mogelijk om in het vernieuwde Gasthoês ook EHBO cursussen en andere trainingen voor onze vrijwilligers maar ook de bewoners van Horst aan de Maas te verzorgen, dat moeten wij nader onderzoeken.

Wat is het meest krachtige aspect van het vernieuwde Gasthoês?

Ik vind het volledige concept erg mooi. Het oude Gasthoês was een ‘’hokjesgebouw’’. Men liep via de kortste weg naar binnen en weer naar buiten en het voelde niet als een plek waar je nog even wilde blijven hangen. Als we het dan hebben over het meest krachtige aspect van het vernieuwde Gasthoês is het toch echt het open karakter: Ik zie het als dé nieuwe ontmoetingsplek in Horst aan de Maas.

Door het open karakter is er ruimte voor interactie en kruisbestuiving. Waarom zou elke vereniging alles zelf blijven doen als het samen efficiënter kan? Vrijwilligers zijn in het algemeen schaars. De lijntjes zijn korter en je komt sneller in aanraking met andere organisaties en mensen.  Dat moet wel tot nieuwe verbindingen en oplossingen leiden voor de uitdagingen van elke vereniging.

’Het vernieuwde Gasthoês wordt dé nieuwe ontmoetingsplek.’’

Wat is de meerwaarde van het vernieuwde Gasthoês voor het Rode Kruis?

Ik zie mogelijkheden om de zichtbaarheid en herkenbaarheid te verbeteren. Niet alleen voor het Rode Kruis, maar ook voor potentiele vrijwilligers. Mochten we er cursussen en trainingen kunnen gaan houden, dan zitten we in een centraal hart. Er is veel reuring en we kunnen mensen veel makkelijker betrekken bij onze activiteiten en het maakt de drempel voor nieuwe vrijwilligers laag.

Wat betekent ’t Gasthoês voor Horst aan de Maas en ontplooiing van creativiteit en cultuur?

Het vernieuwde Gasthoês kan faciliteren in zo enorm veel activiteiten. Neem de Ondernemersprijs Horst aan de Maas, voorstellingen en bijeenkomsten maar ook Carnavalsactiviteiten maar ook preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid en voorbereiding op noodsituaties. Het Gasthoês zorgt ervoor dat zo’n grote activiteiten centraal in Horst gehouden kunnen worden. De drempel is dan laag en het draagt ook bij aan een eigen stuk identiteit van Horst aan de Maas.

Daarbij moeten we niet vergeten dat we met het vernieuwde Gasthoês ook het sociale aspect versterken. Het vernieuwde gebouw heeft de potentie om mensen samen te brengen. Het vergroot je netwerk en gaat daarmee eenzaamheid tegen. Dat is naar mijn mening enorm veel waard. Ik zie ’t Gasthoês als toekomstig hart van Horst. Een gebouw met historie en een verhaal. Een gebouw wat nu gemoderniseerd wordt, maar wel zijn identiteit (zeker aan de buitenzijde) blijft behouden. Waar heel Horst elkaar vroeger op zondag in de kerk ontmoette, zie ik dat in de toekomst een vernieuwd Gasthoês een dergelijke functie meer en meer gaat vervullen. Ook hier is iedereen welkom, van jong tot oud en met welk doel dan ook.

‘’’T Gasthoês draagt bij aan de identiteit van Horst.”

Wat betekent ’t Gasthoês voor Horst aan de Maas en ontplooiing van creativiteit en cultuur?

Een enorm belangrijk aspect hierbij vind ik het ontmoeten. Het moet een huiselijke sfeer hebben waar iedereen, van jong tot oud, wil blijven hangen na een cursus, repetitie, voorstelling of bezoek aan de bibliotheek. Daarnaast is het van belang dat de sfeer zich zo ontwikkeld dat men zich altijd welkom en thuis voelt, een ontmoetingsplek voor alle Horstenaren. Wat ik eerder ook al aanhaalde: vroeger ging men als het ware de kortste weg naar buiten, maar door de faciliteiten en de huiselijk sfeer hoop ik dat men nu eigenlijk vanzelf nog even blijft ‘’hangen’’ omdat in contact te zijn met elkaar.

‘’’T Gasthoês wordt het hart van Horst.’’

Jac Jeurissen

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?