Omroep Reindonk

Voorzitter Arie Stas aan het woord

Omroep Reindonk

Voorzitter Arie Stas aan het woord

Kun je kort iets over jezelf vertellen en je rol binnen Omroep Reindonk?

Mijn naam is Arie Stas en ik ben vanaf medio 2012 voorzitter van stichting Steekomroep Reindonk en daarnaast ook voorzitter van Horst aan de Maas 800. Vanaf 1 september gaan we in samenwerking met Omroep Venlo verder als Omroep Horst aan de Maas: een professionele omroep met drie fulltime redacteuren, die het dagelijks nieuws via alle media gaan brengen.

De vrijwilligers blijven een belangrijke taak houden binnen de nieuwe omroep. Zij blijven de radio doen, maar gaan ook TV-items maken, met name op het vlak van human interest.

Nieuwe locatie voor een nieuwe omroep

“Door naar ’t Gasthoês te verhuizen kunnen veel vruchtbare samenwerkingen ontstaan. Evenementen die er plaatsvinden kunnen we live opnemen en verslaan.”

Omroep Reindonk is door de gemeente gevraagd om vanuit het nieuwe Gasthoês te gaan opereren. Onze huidige locatie is qua ruimte goed, maar we zitten redelijk weggestopt en dat past niet bij onze filosofie. We willen juist zichtbaar zijn voor de mensen, midden in het maatschappelijk gebeuren staan. Als we gaan verhuizen naar ’t Gasthoês krijgen we veel gemakkelijker contact met iedereen. Daardoor kunnen veel vruchtbare samenwerkingen ontstaan. Evenementen die er plaatsvinden kunnen we live opnemen en verslaan.

Een ‘cultuurplein’ in een vriendelijke omgeving

“Horst aan de Maas heeft duidelijk behoefte aan een nieuw cultureel centrum.”

Ikzelf ben enorm positief over wat er allemaal staat te gebeuren zowel in als rondom ’t Gasthoês. Ik heb zelf mee aan de wieg gestaan van het Hof te Berkel. Horst en Horst aan de Maas hebben behoefte aan een nieuw cultureel centrum. Na het opheffen van Berkele Heem is de ontmoetingsfunctie voor ouderen in Horst voor een deel weggevallen. ’t Gasthoês kan die rol weer pakken. Met alle ontwikkelingen in en rondom ’t Gasthoês ontstaat er als het ware een ‘cultuurplein’ dat aanhaakt bij en onderdeel wordt van Horst Centrum. Een vriendelijke omgeving met ook een horecafunctie, juist ook voor de mensen die zorg nodig hebben. Door toevoeging van de bieb, een filmhuis en welzijnsactiviteiten is er een brede range aan activiteiten en wordt ’t Gasthoês meer dan voorheen een plek van ontmoeting.

“’t Gasthoês wordt hét cultureel centrum van Horst aan de Maas.”

De meeste kerkdorpen van Horst aan de Maas hebben inmiddels een mooi gemeenschapshuis. ’t Gasthoês is dat voor de kern Horst. Tegelijkertijd wordt ’t Gasthoês hét cultureel centrum van Horst aan de Maas, waar functies, die de maat van de dorpen overstijgen, een plek krijgen. Dat hoort bij de functie van Horst als hoofdkern van de gemeente.

Arie Stas

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?