Kunst & Cultuurplatform ZEEN

In gesprek met Ans Gielen

Kunst & Cultuurplatform ZEEN

In gesprek met Ans Gielen

Kun je kort iets over jezelf en ZEEN vertellen?

Mijn naam is Ans Gielen en ik ben voorzitter van ZEEN. Ik haal mijn energie uit het ontwikkelen en tot stand brengen van mooie resultaten. Als voorzitter ben ik vooral ondersteunend, structurerend en faciliterend bezig. Zo kunnen de leden zich vooral focussen op het maken van kunst en het op een hoger niveau brengen van kunst & cultuur in Horst aan de Maas.

ZEEN is hét kunst & cultuurplatform van Horst aan de Maas. Onze vereniging bestaat uit leden; kunstenaars, vormgevers, designers et cetera en vrienden; iedereen die interesse heeft in kunst. We hebben het gezamenlijke doel om kunst & cultuur binnen Horst aan de Maas op de kaart te zetten. We willen de toegevoegde waarde van kunst & cultuur voor wonen, werken en leven binnen de gemeente voor iedereen zichtbaar en voelbaar maken. Bij onze vereniging wordt multidisciplinair gewerkt en daarom staat elkaar ontmoeten en kennis delen centraal.

 ‘’Kunst & cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van de samenleving.’’

Wat is het meest krachtige aspect van het vernieuwde Gasthoês?

Hoewel wij momenteel (nog) geen ruimte huren zijn wij enthousiast over de filosofie achter ’t Gasthoês. Het heeft de potentie om verschillende mensen samen te brengen waardoor er nieuwe ontwikkelingen teweeg gebracht worden. De ruimtes worden op zo’n manier ingedeeld dat kruisbestuiving mogelijk is.  Nieuwe Ideeën en initiatieven kunnen door deze ontmoetingen in samenwerking vorm krijgen. Ik zie kunst als een verbindende factor omdat kunst pas betekenis krijgt als deze getoond, aanschouwd en besproken wordt. Het vernieuwde Gasthoês heeft de potentie hierin te faciliteren. Zeker de centrale ingang is in mijn ogen een groot pluspunt. Deze zorgt ervoor dat ‘t Gasthoês door iedereen bezocht kan worden waardoor er ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen die elkaar anders niet zouden treffen.

‘’Het nieuwe Gasthoês staat voor krachten bundelen, want samen sta je sterker.’’

Wat is de meerwaarde van het vernieuwde Gasthoês voor ZEEN?

Het biedt ons de mogelijkheid om midden in de gemeenschap te staan. Iedereen is welkom en kan vrij naar binnen lopen. Dit zorgt voor meer en snellere interactie. Dit is voor ZEEN een kansrijke ontwikkeling omdat wij kunst & cultuur graag zichtbaar en toegankelijk willen maken. Dit kan bijvoorbeeld door kunstwerken te exposeren. Kunst wordt door vele gezien als abstract en moeilijk: dat is jammer. Dit is voor ons geen reden om het daarbij te laten. Juist het nieuwe open karakter van ’t Gasthoês biedt de mogelijkheid om iedereen in aanraking te brengen met kunst & cultuur. Daarnaast biedt het ZEEN de mogelijkheid samen te werken met andere partijen die zich hier ook mee bezighouden.

Wij hebben de wens het Gasthoes te mogen ‘gebruiken”. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is om zelf activiteiten te ondernemen en in de loop der tijd te ervaren welke kansen ‘t Gasthoês daartoe biedt. Waar nodig en mogelijk met anderen.

‘’Door het open karakter komt men op een natuurlijke wijze in aanraking met kunst & cultuur.’’

Wat betekent ’t Gasthoês voor Horst aan de Maas en ontplooiing van creativiteit en cultuur?

Het kan dé ontmoetingsplek worden voor mensen van alle leeftijden. Deze missen we nu nog in Horst. Daarbij creëert het de mogelijkheid om lokaal activiteiten op het gebied van kunst & cultuur te ontwikkelen en aan te bieden. Het biedt tal van mogelijkheden waarvan het theater een mooi voorbeeld is. Verrassende (grotere) producties kunnen zo lokaal worden uitgevoerd waardoor er niet meer uitgeweken hoeft te worden naar andere gemeenten. Ook wordt gewerkt aan de mogelijkheid documentaires en films te vertonen.

Daarnaast zorgt het nieuwe Gasthoês ervoor dat men op een natuurlijke wijze in aanraking kan komen met kunst & cultuur. De deur staat altijd en voor iedereen open. Je kunt zonder enige verplichting naar binnen lopen, een kopje koffie drinken in het café, een boek lezen in de bibliotheek of bijvoorbeeld kunstwerken bewonderen.

Door de vele mogelijkheden die het nieuwe centrum biedt kunnen mensen hun horizon verbreden. Het ‘’dwingt’’ mensen op een natuurlijke wijze om eens verder te kijken dan alleen hun eigen bubbel.

‘’Het vernieuwde Gasthoês maakt kunst & cultuur toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud.’’

Ans Gielen

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?