KBO Horst

In gesprek met Frans Herraets en Jac Verdellen

KBO Horst

In gesprek met Frans Herraets en Jac Verdellen

Waar staat jullie vereniging – KBO Horst – voor?

KBO Horst is met ruim 1100 leden de grootste vereniging van Horst aan de Maas. Onze leden zijn veelal tussen de 55 en 100 jaar maar de grootste groep is toch wel tussen de 70 en 85 jaar. We zien dat veel leden zich pas inschrijven na hun pensioen, met name omdat de meeste activiteiten overdag plaatsvinden. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier lid te zijn. Voor slechts €20,- per jaar kun je lid worden, waar ook ons maandelijkse blad bij inbegrepen zit.

“Alles gebeurt in goede harmonie.”

 

In ons negenkoppig bestuur zorgt ieder voor zijn eigen takenpakket. Ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied, ingedeeld op interesse. We doen niet aan rangen of standen, alles gebeurt in goede harmonie. Onze vereniging bestaat uit zeventien commissies, ondersteund door ruim 100 vrijwilligers. Denk daarbij aan belastinginvullers, kieners en bijvoorbeeld wandelgroepen.

Eens per jaar organiseren wij grote activiteiten als de culturele middag (met ruim 350 aanmeldingen) en de goedbezochte dagreizen, de kerstviering en de jaarvergadering. Bij deze middagen komt veel zang, dans en humor kijken. Zo treden bijvoorbeeld Thei en Marij dit jaar op bij onze culturele middag. Ook ons eigen koor, levensvreugd treedt op tijdens dit soort evenementen. We krijgen zelfs aanbiedingen van artiesten die graag op onze evenementen willen optreden! Wat bij ons voorop staat, is het samen dingen doen of ondernemen.

Sociale zaken zijn voor ons enorm belangrijk. Zo brengen we regelmatig een bosje bloemen of fruitschaal langs bij jarigen of mensen die langdurig ziek zijn. Eenzaamheid onder de ouderen is een groot probleem, veel mensen zitten de hele dag alleen en daar willen wij aandacht aan besteden. Wij organiseren daarom iedere maand het ‘eetplein’ bij de Leste Geulde; voor een lage prijs bieden we voor ieder die wil een heerlijk driegangenmenu aan. Daarnaast brengen wij jaarlijks kerstpakketten rond, veelal bij mensen die door een beperking of ouderdom minder aan het dagelijks leven deel kunnen nemen. Mensen komen niet alleen voor belastinghulp of kienen naar ons, maar ook om hun verhaal te vertellen. Wij bieden hen graag een luisterend oor.

 “Mensen komen naar ons om hun verhaal te vertellen. Wij bieden hen graag een luisterend oor.”

  ‘Ós Gasthoês’

“Het nieuwe Gasthoês zal veel meer het ‘ons-gevoel’ met zich meebrengen, het wordt een gezamenlijk iets.”

Het nieuwe Gasthoês zal hopelijk veel meer eenheid creëren dan bij het oude Gasthoês het geval was. In het nieuwe concept verdwijnt de versnippering, het wordt opener zodat je kunt zien wat er te doen is. Voorheen zaten we, net als iedereen, in een hokje en je zag de anderen pas na afloop van je activiteit. Het nieuwe Gasthoês zal veel meer het ‘ons-gevoel’ met zich meebrengen, het wordt een gezamenlijk iets. ‘t Gasthoês moet breed gedragen gaan worden door alle gebruikers, eerst door de besturen van de verenigingen en daarmee vervolgens door de leden van die verenigingen.

“Wij vinden het in ieder geval hartstikke gezellig, één grote familie!”

’t Gasthoês wordt straks naast cultureel centrum ook een ontmoetingsplek. Een culturele huiskamer met een ontspannen, open sfeer die mensen samenbrengt. Iedereen moet gewoon kunnen binnenlopen, een krantje lezen, een kopje koffie drinken. Hopelijk wordt ’t Gasthoês van iedereen, wordt het ‘ós Gasthoês’. Het feit dat ’t Gasthoês altijd een gebouw met enorm veel koelkasten was, is zo tekenend voor het karakter van het vroegere Gasthoês. Iedereen deed zijn eigen ding en faciliteerde alleen z’n eigen hachje. Het nieuwe Gasthoês daarentegen moet juist dat herberggevoel gaan uitstralen. Wij vinden het in ieder geval hartstikke gezellig, één grote familie!

Frans Herraets en Jac Verdellen

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?