Harmonie van Horst

President Marc Duffhues aan het woord

Harmonie van Horst

President Marc Duffhues aan het woord

Wie is de Harmonie van Horst?

 De Harmonie van Horst is een oude vereniging, in 2017 bestonden we 200 jaar en is inmiddels echt een traditie in Horst. Al vele generaties hebben bij de harmonie gespeeld. Na al die jaren is de harmonie nog steeds een bloeiende vereniging. Naast het harmonieorkest, jeugdorkest en de slagwerkgroep hebben we ook een eigen opleiding. Binnen de harmonie hebben we een brede leeftijdsmarge, van de jonge jeugd tot echt de oudere generaties. De harmonie heeft programma’s en evenementen voor alle leeftijden. De ene keer organiseren we iets met klassieke muziek en een operazangeres maar bijvoorbeeld het laatste weekend van mei hebben we Tommy in ’t plat, de rockopera die wij mede hebben georganiseerd, ter ere van 800 jaar Horst. Ons doel is om te continueren, vandaar ook onze eigen jeugdopleiding. We willen alles in eigen regie organiseren. Mijn rol daarbinnen is president.

“Alleen al op logistiek gebied zal het een hele verademing zijn.”

In het oude Gasthoês hadden we slechts één leslokaal. We zaten een beetje weggestopt in een achterkamertje. Hier hielden we vergaderingen en gaven we muzieklessen. De repetities waren dan weer bij de Lange. Opslag was ook bij de Lange, evenals andere plaatsen verspreid over Horst. Straks als ’t Gasthoês klaar is, zitten we met de harmonie met alles bij elkaar. Alleen al op logistiek gebied zal dit een hele verademing zijn. We krijgen dan een aparte zaal voor onze repetities (uiteraard ook beschikbaar voor andere partijen) en daarnaast is er ruimte voor vergaderingen, commissies en muzieklessen. Ik zie dit als ’n zeer positieve ontwikkeling voor onze vereniging want dan zitten we simpelweg met de hele vereniging op één locatie, ’t Gasthoês.

Wat voegt de verbouwing van ’t Gasthoês toe?

“Iedereen gebruikt straks dezelfde voordeur; je komt elkaar tegen.”

Als je kijkt naar het gebouw an sich dan denk ik dat het echt een gebouw van deze tijd wordt, met haar open karakter en een goede horecavoorziening. Het oude Gasthoês bestond uit veel kleine hokjes; niemand wist wie of wat waar zat. Bijna iedereen had aparte ingangen en de rest van het gebouw kwam je niet. Daar zal bij het vernieuwde Gasthoês geen sprake meer van zijn. Iedereen gebruikt dan dezelfde voordeur; je komt elkaar tegen. Als mensen er voor open staan kunnen we elkaar als verenigingen echt ondersteunen en versterken. Straks kunnen we elkaar vinden in ’t Gasthoês en op die manier makkelijk samenwerken met verenigingen als de balletschool etc.

De grote zaal zal veel meer geschikt zijn voor uitvoeringen. Voorheen waren er zeer weinig mogelijkheden. In de nieuwe zaal komen veel meer voorzieningen zoals een tribune, een grotere bühne, dan is alles voorhanden. Het nieuwe Gasthoês staat veel meer voor toegankelijkheid en daarnaast wordt het prachtige gebouw in ere hersteld. De mooie ruimtes komen meer tot hun recht.

Wat het grootste probleem voor ons als muziekvereniging is, is dat er geen ruimte is voor grote evenementen. De Mèrthal is vaak te groot en daar moet alles opgezet worden. De kerkdorpen hebben hun eigen multifunctionele centra maar als je een grotere ruimte nodig hebt, ben je bijna gedwongen uit te wijken naar Venlo of Venray. Daarmee kan het nieuwe Gasthoês juist een aanvullende functie hebben op de multifunctionele centra van de kernen in plaats van een concurrerende positie. Iedere vereniging is naar mijn mening vrij honkvast in het MFC waar ze zitten, tenzij ze groter willen, dan biedt ’t Gasthoês hen die ruimte. Als je het Gasthoês ziet als cultureel centrum voor het dorp Horst dan werd het sowieso hoog tijd dat Horst nu aan de beurt kwam.

’t Gasthoês voor alle leeftijden

“Door ook als huurders onderling transparant te werken, kan er samengewerkt worden en kan er bijvoorbeeld gelet worden op een betere verspreiding van evenementen.”

Het meest krachtige aspect van het vernieuwde Gasthoês is dat het ook voor de ouderen is. In de omgeving zijn allerlei voorzieningen voor ouderen. Waar vroeger Berkele Heem fungeerde als ontmoetingsplek, is daar nog altijd niets voor teruggekomen. Met de komst van een cultuurplein voor ’t Gasthoês, in combinatie met de Mèrthal er tegenover, wordt het een centrum toegankelijk voor alle leeftijden. Daarom ben ik ook zo’n voorstander van die ene centrale ingang; zo komt men elkaar altijd tegen. Dat geeft ’t Gasthoês een veel meer open karakter dan het voorheen had en is naar mijn mening het grote pluspunt. Door ook als huurders onderling transparant te werken, kan er samengewerkt worden en kan er bijvoorbeeld gelet worden op een betere verspreiding van evenementen.

Als ik kijk naar onze vereniging en hoe ik denk dat de komende vijf jaar eruit zullen gaan zien, zie ik allereerst een diepe zucht dat we eindelijk alles bij elkaar hebben zitten, daar zijn we echt aan toe. Daarnaast is een nieuwe omgeving nooit weg en uiteraard de verbeterde akoestiek zal erg prettig voor ons als harmonie zijn. De tijd zal uitwijzen of mensen open blijven staan voor nieuwe verbindingen, wij in ieder geval wel!

Marc Duffhues

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?