Bibliotheek Horst

Vestigingshoofd Carla Driessen aan het woord

Bibliotheek Horst

Vestigingshoofd Carla Driessen aan het woord

Kun je ons inzicht geven in wat de bibliotheek Horst doet en wat jouw rol daarbinnen is?

Mijn naam is Carla Driessen en ik ben vestigingshoofd binnen de bibliotheek Horst.

De visie van de bibliotheek Horst bestaat uit vijf pijlers, namelijk lezen, leren, informeren, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. Bij die laatste twee pijlers werken we ook samen met andere partners en ik hoop dat juist die samenwerkingen in ’t Gasthoês mooi vorm kunnen krijgen.

De focus van het bibliotheekwerk en mijn rol daarbinnen ligt op de vier aandachtsgebieden:

  1. Bibliotheek als basisvoorziening: van collectie naar connectie;
  2. Onderwijs en educatie;
  3. Laaggeletterdheid en anderstaligen: in samenwerking met andere partners van een Taalakkoord bestrijden we laaggeletterdheid, onder andere door het aanbieden van een taalcursus;
  4. Digitalisering en mediawijsheid: het aanbieden van de eenvoudige computercursus Klik en Tik, de cursus Digisterker en het organiseren van een maandelijks tabletcafé, waarbij we allerlei vragen beantwoorden over tablets en smartphones.

 “Lezen verrijkt de mens.”

Bij de pijler lezen staat onze collectie centraal. Middels deze pijler willen we graag van collectie naar connectie; we gaan verbindingen aan met groepen, organisaties en individuen. Lezen verrijkt de mens. Als je leest kom je tot inzichten in jezelf, je gaat anders kijken naar de wereld om je heen.

De pijler leren draait om educatie. Daarbij werken we aan de hand van een ‘driepoot’, namelijk leesbevordering, informatievaardigheden en cultuureducatie. Onder de eerste ‘poot’, leesbevordering, valt het creëren van leesplezier, meer lezen en leeskilometers maken. Hierdoor word je vanzelf beter in taal. Daarnaast zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid. Bij informatievaardigheden, de tweede ‘poot’, gaat het met name om leerlingen helpen om relevante informatie te filteren uit een tekst en om de juiste bronnen te raadplegen, kiezen en verwerken. Bij de derde ‘poot’, cultuureducatie, willen we kinderen op jonge leeftijd in contact brengen met kunst, cultureel erfgoed en literatuur.

We informeren middels onze collectie. Regelmatig organiseren we informatieavonden over zaken als gezondheid, mindfulness en alternatieve therapieën.

 “Door gedeelde interesses zien we mooie verbindingen ontstaan.”

Bij ontmoeting & debat richten we ons onder andere op de individuele burger, om die een plekje te kunnen geven. Mensen kunnen bij ons altijd vrijblijvend binnenlopen, bijvoorbeeld om geheel gratis een krantje of tijdschrift te komen lezen onder het genot van een kopje koffie. Daarnaast zien we een toenemende groei van de bibliotheek als studeerplek en werkplek voor de zzp’er. Op deze manier zien we regelmatig de meest bijzondere, ongeplande gesprekken ontstaan. Wij brengen ook mensen bewust met elkaar in contact door middel van informatieavonden. Door een gedeelde interesses zien we mooie verbindingen ontstaan.

Onze pijler kunst & cultuur staat sterk in samenwerking met andere partners. Denk daarbij aan Kukeleku, de balletschool, KBO en harmonie. Samen zetten we iets op, ieder met zijn eigen kwaliteiten: literatuur, muziek, dans of kunst. Bijvoorbeeld een tentoonstelling, expositie, lezing of voorstelling. Daarnaast bieden wij het podium aan amateurkunstenaars.

 

Hoe kan ’t Gasthoês van meerwaarde zijn voor de bieb?

 “We kunnen profiteren van elkaars deskundigheid en zo onszelf en elkaar daarin versterken.”

 In het nieuwe Gasthoês kunnen we samenwerking zoeken met elkaar. We kunnen profiteren van elkaars deskundigheid en zo onszelf en elkaar daarin versterken. Idealiter maken we gebruik van een gezamenlijke programmering en organiseren we met z’n allen evenementen of bijvoorbeeld informatieavonden. Dit kan dan in de bieb zijn maar net zo goed in de ruimte van de harmonie of waar dan ook. Wanneer je dan groepsbezoeken plant of klassen ontvangt, is een andere ruimte soms meer geschikt en daar is ’t Gasthoês de perfecte locatie voor. Zowel gebouw technisch als op gebied van samenwerking ideaal; dan kunnen we met gezamenlijk één aanbod bieden.

   “Het nieuwe aspect is dat je straks juist samen kunt gaan optrekken.”

 Ik stel me voor dat in het nieuwe Gasthoês iemand die de harmonie bezoekt ook gemakkelijker even binnenloopt bij de bieb. Nu zijn veel mensen alleen met hun eigen ding bezig: ze gaan alleen naar de harmonie om te spelen of alleen naar de bieb om een boek te lezen. Het nieuwe aspect is dat je straks juist samen kunt gaan optrekken. Ik denk dat veel mensen niet weten dat je bij de bieb ook losse boeken kunt lenen, zonder lidmaatschap. Zoals eerder genoemd organiseren wij ook iedere maand tabletcafé, waarbij iedereen vrijblijvend kan binnen lopen met vragen over zijn of haar mobiele apparaten.

Naast dat we deze mensen graag helpen, creëren we op deze manier ook een ontmoetingsplek voor hen. Doordat we straks met al die verschillende verenigingen onder één dak zitten, zal het een stuk laagdrempeliger worden om bij elkaar binnen te lopen.

 

Voor alle leeftijden

De bibliotheek is voor alle leeftijden, ‘van 0 tot 100’ en dat past perfect bij het nieuwe Gasthoês. Zelfs baby’s kunnen ingeschreven worden bij de bieb; je kunt niet vroeg genoeg beginnen!

Bij de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar zien we dat ze erg druk bezig zijn met hun studie. Deze doelgroep is op zoek naar een plek om te studeren en wij bieden hen die gelegenheid. Bij hen ligt met name de nadruk op verblijven; ze hebben behoefte aan een prettige, rustige ruimte om te kunnen studeren.

Deze generatie is veel individualistischer dan bijvoorbeeld oudere generaties maar we zien een behoefte naar verbindingen. Wij spelen daar handig op in en zo zie je veel mooie gesprekken ontstaan. Ik hoop dat dit straks in het nieuwe Gasthoês nog beter tot zijn recht komt.

Carla Driessen

Een duik in de historie

’t Gasthoes deed lange tijd dienst als ziekenhuis, een gebouw waar vele Horstenaren herinneringen aan hebben. Jan Jorna – een leerling van architect Pierre Cuijpers – heeft het gebouw ontworpen. Het is in 1901 geopend als ‘Liefdesgesticht Horst’, een ziekenhuis met kapel. De uit 1937 daterende kapel is ontworpen door J. Franssen. Het gebouw deed lange tijd dienst als ziekenhuis maar is later omgebouwd en in gebruik genomen als multicultureel centrum ’t Gasthoes. Het gebouw kent vele karakteristieke elementen, welke ook na de verbouwing nadrukkelijk aanwezig zullen blijven. 

Cultuur verdient een podium

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Meer informatie over de mogelijkheden in ’t Gasthoês?